Gitar Nedir? Türleri Nelerdir?

Gitar Nedir? Türleri Nelerdir?

Gitar
İnsanoğlunun sanatla tanışması ve özellikle de müziği hayatının içine yerleştirmesi sürecinde, bir çok enstrüman icat edilmiş ve kullanılmıştır. Bu enstrümanlar, genellikle belli müzik türlerinde özelleşmiş şekilde kullanılabildiği gibi, birden fazla müzik türüne uyumlu ve bu müzik türleri içinde kullanılabilen enstrümanlar da bulunmaktadır. Gitar, neredeyse her müzik türünde kullanılan, yaygın bir enstrümandır. Telli çalgılar içerisinde yer alan gitar, parmakla veya pena ile çalınan, dikey görüntü olarak sekiz şekline benzeyen, sapı üzerinde ses perdeleri olan, yan kısımları oval şeklinde üretilen bir çalgı türüdür. 10 çeşit gitar türü vardır. Bunlar; 1. Klasik Gitar: Klasik gitar, tüm gitar türlerinin anası olarak kabul edilmektedir. Gövdesinin tam ortasında, “ses deliği” adı verilen yuvarlak bir boşluk bulunmaktadır. Çalışma prensibi ise, teller titreştiği anda, bu ses boşluğu içindeki havanın titreşerek buradan dışarıya ses vermesidir. Gitarın üzerinde, yukarıdan sayıldığında…
Read More
Bağlama Nedir? Bağlamanın Tarihçesi ?

Bağlama Nedir? Bağlamanın Tarihçesi ?

Bağlama
Anadolu müziğinin hem müzikal, hem felsefi hem kültürel açıdan ifade eden enstrüman hangisidir diye sorulsa, şüphesiz ki cevap bağlama olurdu. Anadolu halk müziği sazları içinde ‘’ telli-tezeneli ‘’ sazlar sınıfına giren bağlama, hem birçok ayrı boyda sazdan oluşan geniş bir ailenin genel adı, hem de bu ailenin bir ferdinin adıdır. Bağlamayı tarihsel süreç içinde incelediğimizde, adı ilk olarak Dede Korkut hikayelerinde geçen kopuza kadar varır. Yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişi olan ve birden çok telli saz türünü kapsayan kopuz, Orta Asya’daki Türk boyları tarafından tıngırdatılmış ve yine onların eliyle Anadolu’ya gelmiştir. Uluslararası çalgı sınıflandırma sistemine göre bağlama ‘’ uzun lutlar ‘’ sınıfına girer. Uzun saplı lutların tarihsel olarak ilk görüldükleri kaynak, milattan önce 3000 yılına ait olan Akad devrinden kalma silindir mühürlerdir. Bilhassa milattan önce 2000 yılından başlayarak, daha küçük…
Read More