Mersin Gitar Kursu , Temelleri 1980 lerde kurucusu Kenan Yıldız tarafından atılan Soli Sanat Akademisi, O süreden bu yana değişik aşamalara uğrayarak bu günkü akademik konumuna gelip, 2011 yılında Mersinde faaliyetlerine başlamıştır.

Günümüzde, teknoloji ve yüzeysellik ile buluşturulup duyarlılıkları yitirilen toplum, giderek yaşama ve onun gerekliliklerine karşı duyarsızlaşmaktadır.

İşte tam bu noktada sanat, insanın kendi değerlerini görmesini sağlayan, yaşama katkıları olması gerektiğini n farkına vardıran, özgün yaratıcılığı geliştirerek yaşama farklı açılardan bakmasını sağlayıp, bu tür manipülasyonlar karşısında, insana kendi varlığının amacını hatırlatan en önemli unsur olmaktadır.

Solo Sanat Akademisi ise, otuz yıllık sanatsal birikimini; bünyesindeki öğretmenlerin sanatsal eğitimleriyle birleştirip, toplum ile sanat arasında bir köprü vazifesigörme ve bunu özellikle çocuklarımıza, gençlerimize kazandırma iddiası ile yola çıkmıştır.

Bilindiği gibi güzel sanatlarla ilgili okullara her yıl yüzlerce gencimiz hazırlanmakta ancak sınırlı sayıda kontenjan ve çeşitli nedenlerle tümü girememektedir. İşte hazırlık aşamasında yardımcı olmak ve sınav sonrasında kazanamayan gençlerimize, milli eğitim onaylı sertifikalar vererek, sanata olan sevgi ve duyarlılıklarının devamını sağlamak, alternatif olabilmek amacı taşımaktayız.